Tatlong mga alituntuning nararapat na ulit-ulitin. Paulit-ulit at higit sa muli.

Ni Josh Barsch noong ika-26 ng Marso, 2008

Mayroong ilang mga napakahalagang paksa sa librong ito, at maririnig mo akong ipauulit-ulit ang mga paksang ito. Paulit-ulit. Marahil ay mapapagod ka rito, ngunit madalas kong iniuulit ko ang mga ito sapagkat patuloy na nakaliligtaan ito ng mga nais mag-apply ng pensiyon sa bawat araw, at dahil dito, sila ay natatalo sa daan-daang milyong dolyar na katumbas na halaga ng perang pang pensiyon. Aray!

Ang bawat isa nito ay pare-parehong mahahalaga, kaya talakayin muna natin ang mga ito bago natin tunghayan ang aktwal na nilalaman ng libro, o ano?


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top