Nu folosiţi acronime, fără a le explica mai întâi.

Scrisǎ original în Englezǎ de Josh Barsch pe Martie 26 2008
Tradusǎ de Ioana Gheorghiu pe Iunie 6 2010

Puteţi să ştiţi ce FBLA sau JA sau AYBWA este, dar asta nu înseamnă membrii comisiei ştiu. Există sute de organizaţii studenţeşti în aceste zile, şi nici o comisie de burse nu poate fi la curent cu toate. Defineste acronimul prima dată când se referă la organizatie , şi apoi puteţi utiliza acronimul în restul eseului.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top